Trong mỗi con người, ai chẳng nhớ đến hai chữ "quê hương"? Quê hương là cái gì cao đẹp và sâu lắng trong tâm tư. Quê hương là nơi mà ta còn nợ nghĩa và tình. Giở đây, ở nơi đất khách quê người, tuy thân này ngàn dặm cách biệt, nhưng tâm hổn mỗi chúng ta ai chẳng quanh quẩn bên người thân của mình ở Việt Nam?

Biết được cuộc sống đậm tình nghĩa của mỗi con người đất Việt. Hùng Express mong hiến chút công sức làm một cây cầu nho nhỏ bắt qua hai bên bờ đại dương để cho những người Việt Nam ở hải ngoại có thể yên tâm về sự hạnh phúc và đầy đủ của người thân mình ở Việt Nam.